VAN ASKF 12. GENEL KURUL DUYURUSU

Perşembe, 04 Mayıs 2017 06:50 Cengiz
Yazdır

 

altVAN ASKF 12. GENEL KURUL DUYURUSU

 

 

DUYURU

 

Federasyonumuzun 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle  28.05.2017 tarihinde saat 14.00’de Federasyon İkametgahı ve merkezi olan Hastane 2.Cad. Ortaklar İş Merkezi Kat : 4’ de bulunan ASKF Toplantı salonundaki adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı; yeter sayı aranmaksızın04.06.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula Katılma hakkı olan tüm üyelerimiz davetlidir..

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

  

 

Cengiz POLATER

VAN ASKF. Başkanı

 

 

GÜNDEM :

 

1-Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu

3- Toplantı Divanı Teşkili,

4- Konukların Konuşması

5- Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Hesap (Denetim) Raporlarının Okunması,

6- Raporlar Üzerinde Görüşme,

7- Yönetim Kurulunun İbrası,

8- Organ Seçimleri (Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ve Konfederasyon Üst

     Kurul Delegelerinin seçimi).

9- Tüzük Değişikliği.

10- Dilek ve Temenniler,

11- Kapanış.